Festival Informatie

HOOFDINGANG

De Kermistent Edam heeft één ingang aan de Singelweg bij het Edam Busstation. Daar steek je vanaf de vesting over naast het fietspad zo richting de ingang.

OPENINGSTIJDEN

Donderdag vanaf 15:00 uur

Vrijdag vanaf 15:00 uur

Zaterdag vanaf 12:00 uur

Zondag vanaf 12:00 uur

LEEFTIJD

Het festival is toegankelijk voor 18+. Legitimatie verplicht.

TICKETS

Je ticket wordt vanaf je smartphone gescand. Zorg ervoor dat je de ticket op je telefoon hebt gedownload en in de Simpleticket Wallet hebt gezet. Bij de entree dien je de helderheid van het beeldscherm op 100% te zetten en in te zoomen op de QR-code zodat deze makkelijk gescand kan worden. De officiële tickets voor De Kermistent Edam worden verzorgd door ticketprovider Simple Ticket. In geval je je ticket(s) niet (meer) kunt vinden, kun je bij Simple Ticket terecht. Via de website van Simple Ticket is hier tickethulp te vinden: https://consumer.simpleticket.eu/nl/

BEREIKBAARHEID

OPENBAAR VERVOER
Kom vooral lopend, op de fiets of met het openbaar vervoer. Bij de Kermistent locatie is nauwelijks parkeergelegenheid. Edam is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, bussen stoppen af en aan. Vanuit Volendam, Amsterdam, Hoorn en Purmerend uitstappen op Edam Busstation. De kermistent is 2 minuten lopen vanaf het busstation. Kijk voor meer informatie op www.ebs-ov.nl of www.9292ov.nl.
VERKEERSMAATREGELEN 

Om de veiligheid van de festivalbezoekers te garanderen wordt het fietspad tijdelijk aangewezen als voetpad. Fietsers worden verzocht af te stappen of om te rijden.

FIETSENSTALLING BUSSSTATION 

Extra fietsenstallingen zijn aanwezig bij het Edam Busstation en rondom het terrein, deze kunnen voor de Kermistent Edam gebruikt worden. Je kunt dus op loopafstand je fiets parkeren. Plaats je fiets netjes en heb respect voor de fietsenstelling van het busstation, de vesting, de buren en fietsen van andere bezoekers. 

KOM NIET MET DE AUTO 

We benadrukken nogmaals; kom niet met de auto, er is geen of nauwelijks parkeergelegenheid! Doe je dit toch: voer dan in je navigatie Ambachtstraat in en niet Singelweg.

PARKEREN 

Parkeer auto’s volgens de wettelijke regels. De afdeling Handhaving controleert streng.

KLUISJES

Er zijn geen kluisjes op het terrein. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar spullen.

ROKEN

Het is toegestaan om te roken op het festival terrein echter niet in tenten! Er zijn geen sigaretten op het terrein verkrijgbaar.

EIGEN RISICO

Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van de voorstellingen en optredens zijn op eigen risico van de bezoeker. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade toegebracht door/aan bezoekers en/of aan goederen van bezoekers.

Huisregels

Voor ieders veiligheid en geweldige kermis dagen dient elke bezoeker van de Kermistent zich aan de huisregels te houden. De organisatie heeft het recht personen de toegang tot het festivalterrein en -locaties te ontzeggen, indien zij de huisregels niet in acht nemen. De complete huisregels staan hieronder.

1.       Minimum leeftijd is 18 jaar. Personen jonger dan 18 jaar worden niet toegelaten.

2.       Op verzoek moet je legitimatie kunnen laten zien. Het is verplicht een legitimatiebewijs bij je te dragen in de vorm van een rijbewijs, paspoort of ID-kaart.

3.       Er geldt een Zero-Tolerance drugsbeleid.

4.       Alcohol onder de 18 jaar is niet toegestaan. (Maar onder de 18 mag je toch helemaal niet naar binnen? Nee, dat klopt. Maar de regelgeving verplicht ons dit in de huisregels op te nemen dus bij deze)

5.       Beveiligingsmedewerkers hebben het recht om bij entree, en bij een vermoeden van overtreding op het terrein, je te fouilleren en tassen te controleren. Bij weigering van dit verzoek kun je van het festivalterrein verwijderd of geweerd worden.

6.       Het betreden van het festivalterrein is op eigen risico.

7.       De organisatie en dienstdoende medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade die bezoekers van het festival kunnen ondervinden. Tevens is de organisatie niet verantwoordelijk voor verloren en/of gestolen persoonlijke eigendommen.

8.       Het is in ieder geval niet toegestaan om eigen drank en/of etenswaren, drugs, glaswerk, vuurwerk, stokken, wapens en/of voorwerpen welke als wapen kunnen worden aangewend of als middel om de orde te verstoren mee naar het festivalterrein te nemen of voorhanden, dan wel in het bezit te hebben.

9.       Het vertonen van ongewenste intimiteiten en racistisch of anderzijds discriminerend gedrag ten opzichte van medegasten en/of personeel wordt niet getolereerd. Bij constatering hiervan volgt onmiddellijke uitzetting.

10.   Het dragen van kleding met naar mening van medewerkers en/of organisatie discriminerende, provocerende en/of kwetsende teksten is niet toegestaan.

11.   Bezoekers die middels kleding of ander uiterlijk vertoon een club of organisatie vertegenwoordigen, worden de toegang geweigerd.

12.   Er wordt geen alcohol geschonken aan personen die zichtbaar dronken zijn en/of de orde verstoren

13.   Crowdsurfen is verboden.

14.   Personen die de orde verstoren zal de toegang tot het festivalterrein ontzegd worden.

15.   Het is bezoekers verboden zich op te houden in een ander gedeelte van het evenemententerrein dan dat waar het toegangsbewijs hen recht toe geeft.

16.   Bij het verlaten van het evenemententerrein vervalt de geldigheid van het toegangsbewijs (buiten=buiten).

17.   Het is niet toegestaan het terrein te betreden of er op te verblijven onder invloed van drugs, medicijnen of enige andere stof die het gedrag negatief kan beïnvloeden.

18.   Het is verboden op het terrein te gooien met voorwerpen en/of vloeistoffen.

19.   Het meebrengen van honden of andere dieren is verboden.

20.   Bij vernieling van eigendommen van de organisator of van de samenwerkende bedrijven wordt de schade op de overtreder verhaald.

21.   Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en dienstdoende medewerkers, op straffe van verwijdering.

22.   Verkoop / handel of bezit van Lachgas is verboden.

23.   Na 01.00 uur wordt de toegang tot het evenement gesloten.

Wat een hoop regels… Jaaaa maar het is wel toegestaan om keihard te feesten en er samen het mooiste event van het jaar van te maken!