FESTIVAL INFORMATIE

HOOFDINGANG

De Kermistent Edam heeft één ingang aan de Lokkemientjeweg achter de Grote Kerk van Edam. Daar loop je vanaf de kermis zo op aan!

OPENINGSTIJDEN

Vrijdag vanaf 18:00 uur

Zaterdag vanaf 16:00 uur

Zondag vanaf 12:00 uur

LEEFTIJD

Het festival is toegankelijk voor 18+. Legitimatie verplicht.

TICKETS

Je ticket wordt vanaf je smartphone gescand. Zorg ervoor dat je de ticket op je telefoon hebt gedownload en in de Simpleticket Wallet hebt gezet. Bij de entree dien je de helderheid van het beeldscherm op 100% te zetten en in te zoomen op de QR-code zodat deze makkelijk gescand kan worden. De officiële tickets voor De Kermistent Edam worden verzorgd door ticketprovider Simple Ticket. In geval je je ticket(s) niet (meer) kunt vinden, kun je bij Simple Ticket terecht. Via de website van Simple Ticket is hier tickethulp te vinden: https://consumer.simpleticket.eu/nl/

BEREIKBAARHEID

OPENBAAR VERVOER
Kom vooral lopend, op de fiets of met het openbaar vervoer. Bij de Kermistent locatie is nauwelijks parkeergelegenheid. Edam is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, bussen stoppen af en aan bij Edam Busstation. Vanuit Edam Busstation kan je 1 stop richting Hoorn nemen, halte Technische School, of 5 minuten lopen over de vesting in noordelijke richting. Kijk voor meer informatie op www.ebs-ov.nl of www.9292ov.nl.
VERKEERSMAATREGELEN 

Om de veiligheid van de festivalbezoekers te garanderen wordt er verkeersregelaars ingezet. Luister naar hun instructies. 

FIETSENSTALLING BUSSSTATION 

Fietsenstallingen zijn aanwezig op het terrein. Plaats je fiets netjes in de hekken en heb respect voor de de bomen en fietsen van andere bezoekers. 

KOM NIET MET DE AUTO 

We benadrukken nogmaals; kom niet met de auto, er is geen of nauwelijks parkeergelegenheid! Doe je dit toch: voer dan in je navigatie Lokkemientjesweg.

PARKEREN 

Parkeer auto’s volgens de wettelijke regels. De afdeling Handhaving controleert streng. Het is niet toegestaan auto's in de berm te plaatsen binnen de bebouwde kom! Hier valt de Lokkemientjesweg onder. 

Advies om te parkeren is Oosthuizerweg, noordelijk van de rotonde, of Expeditiestraat.

KLUISJES

Er zijn geen kluisjes op het terrein. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar spullen.

ROKEN

Het is toegestaan om te roken op het festival terrein echter niet in tenten! Er zijn geen sigaretten op het terrein verkrijgbaar.

EIGEN RISICO

Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van de voorstellingen en optredens zijn op eigen risico van de bezoeker. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade toegebracht door/aan bezoekers en/of aan goederen van bezoekers.

HUISREGELS

Voor ieders veiligheid en geweldige kermis dagen dient elke bezoeker van de Kermistent zich aan de huisregels te houden. De organisatie heeft het recht personen de toegang tot het festivalterrein en -locaties te ontzeggen, indien zij de huisregels niet in acht nemen. De complete huisregels staan hieronder.

1.       Minimum leeftijd is 18 jaar. Personen jonger dan 18 jaar worden niet toegelaten.

2.       Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs. 

3.      Op verzoek moet je legitimatie kunnen laten zien. Het is verplicht een legitimatiebewijs bij je te dragen in de vorm van een rijbewijs, paspoort of ID-kaart. Een kopie is geen geldig legitimatiebewijs.

4.       Er geldt een Zero-Tolerance drugsbeleid.

5.       Alcohol onder de 18 jaar is niet toegestaan. (Maar onder de 18 mag je toch helemaal niet naar binnen? Nee, dat klopt. Maar de regelgeving verplicht ons dit in de huisregels op te nemen dus bij deze)

6.       Beveiligingsmedewerkers hebben het recht om bij entree, en bij een vermoeden van overtreding op het terrein, je te fouilleren en tassen te controleren. Bij weigering van dit verzoek kun je van het festivalterrein verwijderd of geweerd worden.

7.       Het betreden van het festivalterrein is op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Kermis Edam BV, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar werk te zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op het festival, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.  

8.       De organisatie en dienstdoende medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade die bezoekers van het festival kunnen ondervinden. Tevens is de organisatie niet verantwoordelijk voor verloren en/of gestolen persoonlijke eigendommen.

9.       Het is in ieder geval niet toegestaan om eigen drank en/of etenswaren, drugs, glaswerk, vuurwerk, stokken, wapens en/of voorwerpen welke als wapen kunnen worden aangewend of als middel om de orde te verstoren mee naar het festivalterrein te nemen of voorhanden, dan wel in het bezit te hebben.

10.       Het vertonen van ongewenste intimiteiten en racistisch of anderzijds discriminerend gedrag ten opzichte van medegasten en/of personeel wordt niet getolereerd. Bij constatering hiervan volgt onmiddellijke uitzetting.

11.   Het dragen van kleding met naar mening van medewerkers en/of organisatie discriminerende, provocerende en/of kwetsende teksten is niet toegestaan.

12.   Bezoekers die middels kleding of ander uiterlijk vertoon een club of organisatie vertegenwoordigen, worden de toegang geweigerd.

13.   Er wordt geen alcohol geschonken aan personen die zichtbaar dronken zijn en/of de orde verstoren.

14.   Crowdsurfen is verboden.

15.   Personen die de orde verstoren zal de toegang tot het festivalterrein ontzegd worden.

16.   Het is bezoekers verboden zich op te houden in een ander gedeelte van het evenemententerrein dan dat waar het toegangsbewijs hen recht toe geeft.

17.   Het is niet toegestaan het terrein te betreden of er op te verblijven onder invloed van drugs, medicijnen of enige andere stof die het gedrag negatief kan beïnvloeden.

18.   Het is verboden op het terrein te gooien met voorwerpen en/of vloeistoffen.

19.   Het meebrengen van honden of andere dieren is verboden.

20.   Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten de behoefte te doen.

21.   Bij vernieling van eigendommen van de organisator of van de samenwerkende bedrijven wordt de schade op de overtreder verhaald.

22.   Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en dienstdoende medewerkers, op straffe van verwijdering.

23.   Verkoop, handel of bezit van lachgas is verboden.

24.   Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen, deze zijn te verkrijgen bij de entree.

25.   Na 01.00 uur wordt de toegang tot het evenement gesloten.

26.   Het is niet toegestaan professionele audio of video opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

27.   Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie is het niet toegestaan promotie materiaal (samples/flyers e.d.) uit te delen.

28.   Bij het betreden en verlaten dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de buurt.

29.   (PET)Bekers met of zonder inhoud mogen niet mee naar buiten worden genomen.

30.   Bij het betreden van het terrein geef je toestemming om je vast te laten leggen door onze fotografen en cameraploegen. Beeldmateriaal kan gebruikt worden.

31.   Eenmaal gekochte consumptemunten zullen niet worden teruggenomen door de organisatie.

Wat een hoop regels… Jaaaa maar het is wel toegestaan om keihard te feesten en er samen het mooiste event van het jaar van te maken!